Vissa yrkesgrupper sliter med tidrapportering

1941-1

Det är inte så många som faktiskt tycker om tidrapporteringen. Den tar tid, vilket ingen har allt för mycket av. Inom vissa yrken är det lätt att fuska med rapporteringen, med olika dåliga resultat som följd. Men samtidigt så är det viktigt med tidrapportering. Du måste veta var, när och hur mycket de anställda jobbar. Det ligger även till grund för lönehanteringen, samt är lagstadgat inom vissa yrken. 

Med andra ord är tidrapportering något du inte kommer ifrån. Du behöver rapporterna, men hur du får dem kan variera. För just med rapporteringen av arbetstiderna finns det fina hjälpmedel som kan göra stor skillnad för din verksamhet. Det här är något du bör investera i, så att ingen behöver slita med sin tidrapport.  

Effektiva företag satsar på bra system

Du kan hantera din tidrapportering på flera olika sätt. Ofta är poängen att hålla koll på de anställda, men egentligen handlar det om så mycket mer. Genom att veta vem som jobbar och när kan du lättare få inblick i hur företaget fungerar. Var du behöver sätta in extra resurser eller förändra schemaläggningen. Allting fungerar bättre med smidig tidrapport

Över huvud taget är bra system och program ett måste. Det spelar ingen roll vilken del av verksamheten det handlar om. De anställda behöver bra system och något att arbeta med. Om verktygen fungerar som de ska kan de göra större nytta. Speciellt viktigt är det om du har satsat lite extra på att anställa kompetent personal. Då måste du ge dem vad de behöver för att kunna gå framåt. Entreprenadsystem är bland de bästa på marknaden.

1941-2

Hur fungerar tidrapporteringen?

Nu är det ju inte bara för att kontrollera de anställda som du behöver ett bra system för tidrapportering. Många kunder vill ha ett underlag för sina fakturor. De betalar för vissa saker, och då måste de veta hur många timmar som använts för ordern. Med ett integrerat system kan du skicka uppgifterna direkt till faktureringsavdelningen, vilket underlättar arbetet ganska mycket. 

Rent allmänt så tjänar ett företag på att ha digitala spår för varje transaktion eller projekt. Du vet direkt vem som gjort vad och när. Antalet timmar är ju bara en del av faktureringen, och även med personalhanteringen. Genom att slippa skriva in samma uppgifter flera gånger så sparar du både tid och andra resurser. 

Helt klart är det också viktigt att veta var du har dina anställda vid alla tider. Speciellt inom yrken där de jobbar ensamma en stor del av dagen, och du måste lita på att de gör vad de ska. Här har vissa företag kommit upp med flera olika sätt för att ha en överblick. På sina håll har man installerat elektroniska koder som medarbetarna måste skanna av för att bevisa att de varit på ett visst ställe. Svårt med tidrapportering i hemtjänsten

1941-3

Sköt om din personal

Tidrapporteringen kan vara tröttsam för personalen. Om de måste gå till kontoret innan de ger sig ut på sina uppdrag så blir arbetsdagen kortare. Även om du betalar dem för det så blir det en extra omväg som inte alla uppskattar. Ska de sedan skriva in sig för hand så blir det ännu längre väntetider, och så vidare. Därför kan det löna sig att satsa på ett modernt och effektivt system. Gärna ett som de kan sköta i mobilen. Med bra några klick så är allting klart.

Återigen ska du tänka på vad som är bäst för verksamheten. Vissa saker innebär en viss investering. Men i det långa loppet så blir du återbetald flera gånger om. Naturligtvis måste du balansera företagets behov med dess möjligheter. Du behöver kanske inte det allra senaste, men se dig om efter ett bra system som passar dig. Det lönar sig att boka demo för mer effektiv personalhantering. 

Många och stora utgifter

Hela tiden så är det något som måste köpas in till en verksamhet. Hyran ska betalas och eventuella leasingavtal som också är ganska vanliga. Uppepå allt det ska löner, arbetsgivaravgifter och skatter betalas ut. Det är aldrig något direkt uppehåll utan pengarna verka rinna ut ur kassan. Samtidigt så kommer det naturligtvis in från försäljning eller vad verksamheten nu sysslar med. Det är här som den så viktiga balansen kommer in i bilden. 

För att kunna gå framåt måste du betala något. Ingenting här i livet är gratis utan allting kostar. Om det inte är pengar det handlar om så kostar det i tid. Så på något sätt måste du använda dina resurser för att företaget ska växa. Frågan är du hur och var du ska satsa, vilka delar av verksamheten som är viktigast för tillfället. Men även vad som kan göra skillnad i det långa loppet. Ingen har sagt att det är lätt att driva eget, men det kan vara riktigt tillfredsställande och du har chansen att tjäna bra med pengar. 

Värna om dina resurser

Nu när du har så mycket som ska ut ur plånboken gäller det att planera. Att sätta mål är ett måste för en verksamhet, och det talas mycket om smarta mål. Det är mål som är realistiska och mätbara. Du ska kunna se vad som lönar sig och grunda dina beslut på detta. Alla delar av företaget behöver mål som de kan arbeta mot. Dels har du de stora måltavlorna, men det behövs även flera mindre delmål. När du vet vad du vill är det lättare att planera för de nästa stora och mindre steg som behöver tas för att nå fram.

Så när frågan om tidrapportering och personalhantering kommer upp ska du tänka på dina mål. Personalen är en viktig resurs, och det gäller att ta hand om den. De behöver bra verktyg för att kunna jobba, och det är upp till dig att tillrättalägga arbetsplatsen så den fungerar. Det ska inte behöva vara slitsamt med tidrapportering eller andra administrativa uppgifter, utan det ska finns bra system på plats. Helt klart kostar det något, men det är här som du får tänka på dina mål och vad som lönar sig i det långa loppet.