Utbildningar inom vården

Sjukhusen behöver ständigt nya medarbetare. Dessa medarbetare har goda möjligheter till att fortbilda sig inom vårdyrket. En del väljer att specialisera sig inom ett specifikt område. Andra väljer att återigen sätta sig i skolbänken för att uppnå en ny yrkestitel. 

Det finns många arbetsplatser att välja mellan för den som arbetar inom vården. Du kan exempelvis arbeta inom psykiatri, på sjukhus eller äldreboenden. Dessa institutioner är i regel alltid i behov av medarbetare med olika kompetenser. Man behöver exempelvis inte ha studerat vid högskola eller universitet för att få jobb.

Med åren kan man dock känna sig redo för att ta nästa steg i karriären. I dessa fall kan man behöva sätta sig i skolbänken. Men man kan också studera på vårdinstitutioner. De erbjuder i regel ett brett utbud av kurser och kompetenstester. 

Under vissa perioder kan man däremot inte erbjuda dessa utbildningar. Ett exempel är krisåret 2020 när hela samhället avstannade. Under detta år blev sjukhusen tvungna till att fokusera på det stora vårdbehovet. Man sökte till och med personal som inte hade jobbat inom vården innan.

Det finns företag som har specialiserat sig på att hyra ut personal till sjukhus och dylikt. Detta behov har förstärkts av att många medarbetare fick stressyndrom och gick in i väggen. Dessa företag har därför spelat en viktig roll, uthyrning av vårdpersonal täcker över luckorna i personal, och dessa luckor får aldrig stå tomma.

Denna beskrivning skapar en relativt negativ bild av denna yrkessektor. Låt oss därför fokusera på hur det kan se ut när samhället återgår till ett normalläge. Vilka utbildningar kan man ta sig an?

Olika utbildningar

  • Du kan få gå specialistutbildningar som betalas av din arbetsgivare. Detta kräver i regel att du redan har en akademisk examen. Det kan exempelvis handla om en läkare som väljer att specialisera sig inom ett område som sjukhuset har god kunskap inom.
  • Även sjuksköterskor väljer att specialisera sig inom ett visst område. Ibland måste de gå tillbaka till skolbänken för att göra detta. Många högskolor och universitet erbjuder denna möjlighet, och ibland kan du studera på distans, vilket ger dig möjligheten att arbeta samtidigt.
  • Om du saknar initial utbildning får du ofta vända dig till kommunen. Du kan exempelvis vara vårdbiträde utan att ha studerat. Kommunen kan ofta ordna med studieprogram, där du ibland får möjligheten till att jobba samtidigt. Du kan exempelvis välja att bli undersköterska.
  • Det finns ett relativt stort antal privata företag som erbjuder utbildning. Dessa alternativ brukar dock kosta en summa pengar. Samtidigt kan det vara försvarbart att betala för studierna, speciellt om det leder till en högre lön eller bättre arbetsmöjligheter. Lägg därtill att många program finns tillgängliga på distans. 

Vart kan jag hitta flexibla utbildningar på egen hand? Medkomp är det självklara valet. De ger dig en stor valfrihet och du kan lära dig mer om en rad olika vårdområden.

I många fall är det en god idé att börja leta efter utbildningar på egen hand. Vi sitter ofta och väntar på att någon annan ska hjälpa oss med fortbildning, exempelvis vår arbetsgivare. I själva verket är det bättre att vara proaktiv. 

Det bör också tilläggas att det nästan aldrig finns en bra tidpunkt för att inleda studier. Nästan alla faser av livet präglas av ett hektiskt schema. Det är därför en dålig idé att gå och vänta på den rätta tidpunkten. Om du inte kan studera på plats kan du välja att studera på distans.

Administration

I den här artikeln har vi nästan tagit för givet att utbildningar endast handlar om de personer som utför direktvård. Faktum är dock att majoriteten av alla vårdinstitutioner har ett stort administrationsbehov. Detta jobb är minst lika viktigt för att det ska finnas tillräckligt med medicin, personal och vårdplatser.

Det finns dock fler beröringsområden. Nedan listas några situationer som kan uppkomma till följd av att man inte har tagit hand om administrationen på ett korrekt sätt:

Låt oss prata lite mer om den sista punkten. I Sverige är den större delen av vården offentlig. Innebär detta att man har obegränsat med resurser? Givetvis inte. Men personalen kanske inte är utbildade i kostnadsbesparing på samma sätt som i privatiserade länder.

Det är upp till personerna på kontoret att se till så att det finns tillräckligt med resurser. Många landsting i Sverige, som är ansvariga för att allokera resurserna, brukar göra minusresultat. Detta innebär att staten måste skjuta till mer pengar. 

Många gånger kan man dock spara pengar utan att patienterna blir lidande. Ibland driver läkare och andra medarbetare på detta besparingstänk, vilket bland annat inkluderar hur man sköter tillgången till medicin och annat material.

Det bästa är dock att inköparna förmedlar inköpskostnaderna till de som arbetar med materialet. Detta skapar en bättre överblick över kostnaderna på en månatlig basis. Man måste dock införa ett system som kan ge en god överblick över lagerstatus och dylikt.

I många fall finns det affärssystem som hjälper medarbetarna med detta. Medarbetarna måste dock ha en tillräckligt hög kompetensnivå för att kunna använda systemet på ett korrekt sätt. Återigen faller vi tillbaka till artikelns rubrik – utbildningar inom vården. Studier leder till kunskap vilket bland annat kan leda till kostnadsbesparingar. 

Nya läroplattformar

Utbildning på distans kan vara en av lösningarna för brist på sjuksköterskor. Ibland är det viktigt att ifrågasätta de rådande normerna. Detta gäller både åsikter samt hur vi arbetar inom den privata- samt offentliga sektorn.

I dagens IT-samhälle är det viktigt att kunna erbjuda distansundervisning. Många människor vill lära sig nya saker på egen hand med hjälp av en dator och läroplattform. Detta kanske inte är möjligt för alla yrkesområden. Som läkare och sjuksköterska måste man exempelvis praktisera och vara på plats för att kunna se hur andra jobbar.

Samtidigt kan man fråga sig om alla teoretiska kurser måste läsas på plats. Svaret till denna fråga är nej. Många läkare och sjuksköterskor läser en del strikt teoretiska kurser där man endast behöver läsa och ta till sig informationen. Det finns egentligen ingen anledning till att det ska vara obligatoriskt att gå på föreläsningar för att lära sig detta. 

Man kan testa elevernas kunskap inom dessa ämnen genom tentor och inlämningsuppgifter. Det bör därför inte finnas något kunskapsgap mellan dem som läser på plats och de som läser på campus. Många moderna undervisningsinstitutioner har tagit fasta på detta. De erbjuder många distansbaserade program, där eleverna endast behöver ha en dator och tillgång till internet.

Det är viktigt att även den offentliga sektorn hänger med i utvecklingen och tar kampen med privata företag om att vara en attraktiv arbetsgivare.