Ta egenkontrollen på allvar

Restauranger och matbutiker har ett stort ansvar. De måste vara väl insatta i hur de kan hålla allting rent och hygieniskt. Samt följa upp och kontrollera att det verkligen blir gjort. För annars kan folk bli sjuka, så allvarligt är det att riktlinjerna respekteras. Egenkontroll är grunden för att det ska fungera, och sedan följer det andra tilltag som staten använder sig av. 

Varje företag som jobbar med mat är skyldiga att ha ett program för egenkontroll. Alla måste känna till hur det fungerar, och det ska dokumenteras. Egentligen borde det inte vara något problem. Det ligger i ditt eget intresse att allting håller den hygieniska standard som är påbjuden. Tänk bara på dig själv, om du skulle vilja äta den mat som säljs från din butik. 

Hur du kontrollera dig själv

Det första du måste göra är att ta reda på vad som är påbjudet av lagen. Hur ska livsmedel hanteras och så vidare. Ibland kan det vara lätt att bara fortsätta på samma sätt som du alltid har gjort. Men hela tiden så kommer nya rön upp som du bör respektera. Samt nya metoder som underlättar arbetet med att hålla maten säker. Kom i gång med ett program av egenkontroll för restaurang

Alla som jobbar med livsmedel måste vara insatta i vad som gäller. Ingen ska kunna säga att de inte visste, för arbetsgivaren är förpliktad att informera dem. För att sedan ha ett program för egenkontroll, vilket är riktigt enkelt när du väl kommit i gång. Utnyttja de program som finns och be om hjälp att starta upp det. Efter kort tid kommer alla att förstå hur det fungerar och det blir en naturlig del av arbetsdagen. Allt fler väljer att anlita https://nomor.se/

Ett stort ansvar

Bland det värsta som kan hända på en restaurang är att någon blir sjuk av maten. Recensionerna kommer att gå i botten. Dagens samhälle levs på de sociala medierna och det som skett kommer att spridas som en löpeld. Men det är bara en del av de problem du kan få om egenkontrollen inte fungerar. För om det visar sig att du är ansvarig för matförgiftningen så blir det böter och mycket annat. Uppepå det faktum att ingen vill äta på din restaurang eftersom de är rädda för att bli sjuka. 

Tyvärr är det inte alltid som de här kontrollerna fungerar. Och inte heller är myndigheterna jämt snabba med att reagera. Eller så gör de något som sedan överklagas. Trots brister i egenkontroll så stängdes inte verksamheten. Det är klart att när folk hör om det här så går de nog gärna till ett annat bageri eller restaurang. Som tur är så rapporteras det mesta i pressen, eller de så effektiva sociala medierna. 

En sund miljö

Det ligger i allas intresse att upprätthålla hygienen. Dels kan du bli sjuk, och nu för tiden är det allvarliga saker som kan hända om du inte desinfekterar på rätt sätt. Men det är helt enkelt osmakligt att inte hantera livsmedel på rätt sätt. Vem vill ha smutsiga matvaror? Det är en tanke som nästan är omöjlig att ens formulera. Egenkontroll och stickprov kan minska riskerna. Läs mer i Aftonbladet

De flesta gör vad de kan, även om det ibland inte är tillräckligt. Men det är nog här som förändringarna måste börja. Tillräckligt med information, med praktiska förslag, är en bra start för alla företag som hanterar mat. De måste få lära sig hur de ska motarbeta skadedjur och hur de ska kunna hålla lokalerna och maskinerna rena. Det kostar mer att göra det om du försummat allting en tid. Med regelbundna åtgärder så går det snabbare och blir billigare. Det måste vara en rutin, en del av det dagliga arbetet. 

Pengar är inte allt

En av orsakerna till att många försummar det här har att göra med pengar. Du måste ge de anställda tid att göra rent allting, på arbetstid. Det går inte att bara jobba och producera. Städning måste vara en del av arbetsdagen. Alternativt ska du betala någon för att göra jobbet, men du kan inte hoppa över det. Även om det gör att du kan producera något mindre eller inte få allting gjort just den dagen. 

För det ansvar alla har som jobbar med livsmedel är stort. Du kan göra en skillnad i folks liv genom att upprätthålla en noggrann rutin för hygien. Och i det långa loppet så tjänar du mer pengar. Du slipper böter eller stängning på grund av brist av renlighet. Folk kommer att göra gratis reklam när de ser hur fint det är på din restaurang eller i butiken. Det kommer att sprida sig att inte bara är maten god, men lokalerna är väl underhållna. 

Det gäller alltså att se på helheten. Att bygga upp ditt rykte genom att du respekterar reglerna. Egentligen borde det inte ens vara nödvändigt med regler och kontroller, men nu är det så det är. Så satsa på egenkontroll och information till de anställda. Sätt vissa krav på dem och se till att de följer instruktionerna. 

 Nyttan av egenkontroll

Att driva en verksamhet involverar flera faktorer. Ditt område är mat av något slag, vare sig du säljer, distribuerar eller lagar till den. Men för att du ska kunna fungera som företag måste allting annat vara uppdaterat. Brandskydd, säkerhetsföreskrifter, scheman och så mycket mer. Det säger sig självt att goda rutiner är ett måste. Du måste skapa förutsättningarna för de anställda att kunna ge så mycket som möjligt på jobbet. 

Därför är ett bra system för egenkontroll en bra början. Du kan koppla ihop det med olika delar av verksamheten, och även de olika nivåerna av ansvar. Allt förs in i programmet, och du kan läsa av det var som helst. Det räcker med att du har en elektronisk enhet så kan du se direkt vad som gjorts och vad som behöver åtgärdas. 

Fördelar med bra system

Det blir enklare för de anställda att göra det som krävs för att hålla en god hygien. De behöver inte ta dyrbar tid från sin arbetstid om du har ett effektivt system på plats. Alla vet av de ska göra och vem som har ansvar för vad. Det är klart att det tar både tid och pengar att skaffa ett system och träna personalen. Men om du vill att ditt företag ska vara framgångsrikt är det något som du måste satsa på. 

Livsmedel är en speciell bransch där konsumenterna påverkas extra mycket av dina val. Du har ett ansvar och en möjlighet att ge dem det allra bästa. Egenkontroll tillsammans med stickprov är en del av yrket. Ju bättre förutsättningar du skapar desto större chans har du att lyckas.