Olika sorters företag

Idag finns det i Sverige 5 olika sorters företag- eller bolagsformer. Dessa fem är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och aktiebolag. Vad som definierar ett företag är flera olika faktorer, som företagets storlek och hur mycket resurser som finns och som samordnas. Med resurser så menar man inte bara pengar, utan det innefattar även arbetskraft, teknik, information och kapital. Vidare så beror också bolagsformen på hur företaget drivs, vad det är för typ av verksamhet, vem som äger bolaget, vad drs12472_lsbf-2a-6464et finns för kapitalinsats samt hur riskvilligt verksamheten är.

Ser man definitionen av vad ett företag innebär inom ämnet företagsekonomi, så handlar det om ett mer brett begrepp och att det handlar om en grupp människor som bedriver ett ändamål för att uppnå ett specifikt mål. Ser man till svenska Skatteverket så finns det ytterligare definitioner av vad som innefattar ett företag. En ideell verksamhet räknas exempelvis inte som ett företag, trots att det ur ett företagsekonomiskt perspektiv handlar om individer som tillsammans arbetar för att uppnå ett mål. Så begreppet företag kan på så viss definieras på olika sätt inom olika områden.

Vad innebär enskild firma?

Om organisationsnumret hos ett företag är desamma som ägarens personnummer så handlar det om en enskild firma. Detta är en svensk företagsform där en person är egenföretagare och har på så vis ett ansvar för alla ekonomiska situationer som sker inom företaget, speciellt gällande skulder. Individens ekonomi är på så vis mycket utsatt när den är kopplad till företagets ekonomiska situation. Man bör dock känna till att en egenföretagare inte är en juridisk person. När man har en enskild firma så kan man ansöka om F-skatt samt momsregistrering. Detta genomförs hos skatteverket, innan själva verksamheten påbörjas. Är man ägare för en enskild firma så är man också bokföringsskyldig. Allt som sker och på något sätt påverkar företagets ekonomiska situation måste dokumenteras, men det krävs oftast inte någon revisor.

Själva deklarationen lämnas in av individen som äger företaget eftersom en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt. Beskattningen för vinsten som bolaget dragit in, sker via ägare som beskattas för vinsten. De pengar som ägaren väljer att ta ut kallas för räntefördelning och liknar en aktieutdelning. Detta är alltså vinsten som tas ut av ägaren som har beskattats som kapitalvinst med en procent på 30%. Vidare så finns det även expansionsmedel som beskattas med 22%. Övrig vinst anses som lön och beroende på hur stor denna del är så beskattas mellan 30% och 50%.

Enskild firma innebär inte att det endast får vara en anställd, utan man kan ha flera anställda för företaget, dock ser man att detta oftast är något som undviks eftersom ägaren automatiskt blir personligen ansvarig för alla de anställda, vilket innefattar anställningsskydd, ersättning för sjukdom, arbetsskador med mera. Om ett enskilt bolag märker att det behöver fler anställda går företaget oftast över att ett aktiebolag. Dock kan man ta in personal genom att anlita ett bemanningsföretag och på så sätt ta in arbetskraften men allt ansvar ligger hos bemanningsföretaget eftersom det är dem som anställer.

Vad är egentligen ett bemanningsföretag?

Ett företag som bedriver bemanningsverksamhet arbetar med att hyra ut personal till andra företag. Generellt så finns det några olika områden hur ett bemanningsföretag bedriver sin verksamhet:

  • Företaget hyr ut sina anställda inom olika områden, till sina kunder och kunder har därmed ansvaret för själva arbetsledningen.
  • Bemanningsföretag kan även ansvara för personalen på en hel avdelning hos sina kunder, vilket innebär att all personal som arbetar på en specifik avdelning egentligen är anställda av ett bemanningsföretag och inte själva kunden.
  • Bemanningsföretagen kan arbeta med så kallas omställning av personal, vilket sker när kunden behöver minska på personalstyrkan. De anställda omplaceras då inom företaget.
  • Ett företag som arbetar med bemanningen kan även vara ansvarig för hela rekryteringsprocessen åt kunden, men kundföretaget väljer sedan att själva anställa personen.

Idag skiljer man på bemanningsföretag och konsultföretag, där den sistnämnda oftast handlar om individer som har en högre utbildning eller mer erfarenhet. Arbetskraften mellan dessa olika benämningar kan alltså variera, men är inte alltid en regler. Det finns många bemanningsföretag som har arbetskraft med hög utbildning och många års erfarenhet. Man bör även skilja på företag som endast arbetar med att hitta rätt jobb till arbetssökande, alltså matcha jobb och individ, vilket kallas för arbetsförmedlare.

Leave a Reply