Komvux och Yrkeshögskolor

Förutom att studera på Folkhögskola, universitet eller högskola finns det andra alternativ man bör känna till. Dels finns Komvux som ger en grundläggande bas samt yrkeshögskolor som är skapade i samarbete med företag. Här följer mer information om dessa två olika val.

Vad innebär att studera på Komvux?

På Komvux studerar de individer som behöver förbättra sina resultat på de gymnasiala eller grundläggande nivåerna. Man kan läsa flera kurser samtidigt och när de är avklarade och godkända får man behörighet timyndigheten_for-_yrkeshogskolanll högskolan. Det går alltså ta sin gymnasieexamen, komplettera de kurser som fattas för att få behörighet till universitet, skola om sig helt eller genomföra en prövning på en kurs som man behöver betyg inom. För att studera på Komvux måste man vara 20 år och vara bosatt i Sverige. Man måste sakna de behörighet som en utbildning kräver.

Vad innebär att studera på en Yrkeshögskola?

Detta är en utbildning för individen som vill lära sig mer om ett visst område och på samma gång komma närmare det riktiga yrkeslivet genom lokala företag. Dessa kurser är skapade i samarbete med företag där man märkt av att ett visst specifikt behov finns. På så sätt är det kurser som ibland är väldigt populära, eftersom det finns ett stort behov på marknaden. Dessa kurser genomförs oftast efter gymnasiet och varierar mellan ett till tre år. Eleven har förutom föreläsningar även möjlighet att genomföra LIA-perioder, vilket står för Lärande i arbete. Man är alltså ute och praktiserar på riktiga företag och får komma väldigt nära det vardagliga arbetet inom området.

Det finns en rad olika kurser som är yrkesgrundande men några exempel som funnit länge är turism, teknik, kultur samt data. För att genomföra dessa utbildningar krävs det att man har gymnasiebehörighet. Dock är dessa regler oftast generösa och man kan alltid ange att man har en specifik bakgrund inom området och på så sätt även vara behörig.

Leave a Reply