Hur rekryterar man rätt personal?

Att anställa ny personal kan vara en klurig process, där man många gånger kan hamna i vissa fällor eller uppleva att man inte vet om en individ är riktigt rätt för jobbet. Det kan handla om personlighet eller kompetens. Många gånger när exempelvis chefer intervjuar, som inte besitter rekryteringserfarenhet, så sker många missar så som att man exempelvis identifierar sig med personen bakgrund (som kanske inte är relevant) och tycker att personen är branews-bewerbung-960x750 på grund av detta. Men i själva verket så har den bakgrunden inget alls med tjänsten att göra, vilket kan leda till en felrekrytering. Detta i sin tur leder till en enorm kostnad.

Studier påvisar att en felrekrytering kostar företaget 6 gånger mer än själva rekryteringen, därför kan det vara smart att faktiskt anlita ett företag som arbetar med rekrytering eller att utbilda en person internt inom ens eget företag för att sköta området. Idag lever man i ett samhälle där beslut måste fattas relativt snabbt, och att anställa personer i samma hastighet kan leda till två olika vägar. Har man goda rekryterare så kan processen gå relativt snabbt, och man minimerar risken att rekrytera fel. Mindre företag kan tycka att det kanske inte är värt att satsa på rekrytering, eftersom det så klart medför en kostnad, med om man tänker efter så är det kanske just de mindre företagen som bör ha en extra vass rekryterare.

Det finns egentligen inga manualer för hur man finner rätt person, men det finns vissa grunder som man kan luta sig mot. Först och främst så handlar det om att förstå vilken sorts förmåga det är man letar efter. Vilka krav behövs nås för att en individ skall kunna genomföra tjänsten. Här är det viktigt att man inte målar upp den perfekta kandidaten, eftersom det egentligen inte finns någon som kan vara helt perfekt. Man kommer behöva göra prioriteringar och avvägningar, speciellt när det handlar om nyckelroller. Kompetensen skall vara fokus under intervjun och man kan även väga in bad man exempelvis skulle vilja att en individ tog med sig in i företaget. Kanske är det ett nytt synsätt som man letar efter, eller varför inte en annan teknisk kännedom.

Det är viktigt att även ta referenser, inte bara från en tidigare chef utan en kollega kan också ge insyn i hur individen utför sitt arbete. Är det en speciell roll så kan även olika tester vara på plats, både kompetens test men även personlighetstest. På så sätt kan andra sidor visa sig, som man kanske inte hade räknat med från början.

Leave a Reply