Hur kan företag samarbeta med bemanningsföretag?

Idag blir det allt vanligare att företagen i Sverige väljer att anlita ett bemanningsföretag för att ta in mer personal. Att samarbeta med ett bemanningsföretag kan göras på flera olika sätt. Dels kan man anlita en enskild person, och bemanningsföretaget har då allt ansvar får den anställde, trots att arbetet utförs vid ett kundföretag. Med andra ord sker själva arbetsledningen av ett kundföretag med en viss chef, medan allt ansvar gällande lön, utveckling, sjukdom, semester med mera hamnar hos bemanningsföretaget. Skulle kundföretaget välja att inte längre ha kvar den anställde fortsätter inte hhruppdraget hos kund, men bemanningsföretaget har fortfarande en skyldighet gentemot individen.

Ett företag kan även välja att anlita ett bemanningsföretag för att outsourca en hel avdelning. Detta görs oftast då man måste dra ner på den existerande personalen genom omplaceringar. På så sätt kan ett bemanningsföretag ha hand om en hel personalstyrka på en viss avdelning, men arbetsledningen sker fortfarande genom kunden, med en specifik arbetsledare. I och med detta kan kundföretaget på ett enklare sätt reglera antalet individer som man behöver ha vid vissa perioder. Vid högsäsong kan man ta in fler personer och vid lågsäsong kan man ha mindre folk i arbete.

Vidare så kan ett kundföretag även samarbeta med ett bemanningsföretag för att genomföra själva rekryteringen. Bemanningsföretaget genomför då hela processen, allt från en kravprofil, annons, intervjuer, olika personlighetstest till referenstagning med mera. Individen i fråga anställs dock direkt av kundföretaget och kommer då inte ha något mer med bemanningsföretaget att göra. Vissa bemanningsföretag har individer som är mer specialiserade inom olika områden, har en högre utbildning och mer erfarenhet. Andra bolag väljer att satsa mer på kvantitet till exempelvis logistikbranschen. Bemanningsföretag kan vara ett mycket bra alternativ när man inte riktigt själv vet om man kan anställa en individ eller om man bedriver ett säsongsanpassat bolag.

Leave a Reply