Folkhögskola eller Universitet?

Idag finns det en rad olika utbildningar för den som vill studera vidare efter gymnasiet. Det finns inte bara en mängd olika områden, utan också på vilket sätt mdownload-42an vill bedriva sina studier. Det kan vara via en universitetsutbildning, en distanskurs om man vill plugga hemifrån eller kanske utomlands, utbildningar som är mer praktiska så som yrkesutbildningar, för att snabbt komma in i hur vardagsarbetet fungerar. Valen är som sagt oändliga och man bör fundera ordentligt innan man sätter igång. Att nå målet, få en utbildning, kan man nå på flera olika sätt och alla behöver inte ta samma väg. Här följer information om olika sorters utbildningsformer som kan fungera för olika individer.

Hur fungerar folkhögskolan?

Vid folkhögskolan samlas inte bara en hel del olika individer som har olika tankar och idéer, utan här har man även lyckats skapa en skola som förenar både teori och praktik. Det finns kurser för alla individer som kan genomföras oavsett ens bakgrund eller utbildningsnivå. Det finns många kurser som är anpassade för nybörjare eller avancerad nivå. Många upplever att folkhögskolan skapat en miljö där alla får plats, med studiegrupper där alla kan komma med sina idéer. Generellt så finns det behörighetsgivande kurser, profilkurser, distanskurser, yrkesutbildningar och sommarkurser.

Behörighetsgivande kurser är allmänna kurser vilka fungerar som ett alternativ till gymnasieskolan eller Komvux. Man läser alltså in de grundläggande kurserna som oftast sker på den gymnasiala nivån. På så sätt får man behörighet för att kunna läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola. Profilkurserna och specifika kurser som endast erbjuds via folkhögskolan är inriktade på speciella områden. Detta kan exempelvis vara kurser inom teater, media, musik, konst eller friskvård. Med andra ord så är det kurser inom ämnen som man har ett intresse för och vill fördjupa sig ytterligare inom.

Yrkesutbildningar sker efter gymnasiet och har som krav att man måste ha gått färdigt den treåriga gymnasiala perioden. Utbildningarna som är yrkesutbildningar innefattas av till exempel journalistik, fritidsledare, behandlingsassistent och hälsopedagog. Sommarkurserna däremot är korta kurser, oftast på 2 veckor. Här finns det massvis med olika ämnen. Distanskurserna ger en flexibilitet gällande studierna, men kräver också att man har disciplin och kan studera på egen hand.

Vad gäller om man vill studera på Universitet eller Högskola?

Olika universitet och högskolor erbjuder mängder med utbildningar, där studierna baseras på vetenskapliga grunder. Här gäller det att vara kritiskt, kunna ifrågasätta det man lär sig och skapa sitt eget synsätt inom området. Det gäller att utveckla området, lära sig mer och kunna studera på en djupare nivå. Denna typ av studier innebär en hel del eget ansvar men också mycket frihet.

På universitet kan man gå olika sorters program, välja olika kurser inom ett område och på så sätt skapa sin examen, man kan även ta en färdig yrkesexamen eller läsa olika fristående kurser vilket leder till en kompetensutveckling. Universitet och högskolor erbjuder också sommarkurser eller distanskurser.

Utbildningarna är upplagda så att eleven skall lära sig att själv hämta information, kunna lära sig nytt på egen hand och planera sin tid tillsammans med studierna. Det finns såklart föreläsningar, seminarium och olika presentationer Pluggar man på heltid så motsvarar det 40 timmar varje vecka, det innebär dock inte schemalagd tid utan är vad man beräknar att man även måste plugga på egen hand för att hänga med i kursen. Känner man att heltid inte fungerar så finns även alternativen halvfart och kvartsfart.

En föreläsning går ut på att en lärare, exempelvis en professor inom ämnet lär ut något specifikt. Eleven lyssnar, tar anteckningar och ställer frågor. Vissa lärare vill att man aktivt skall delta och våga ifrågasätta. På seminarium så är det oftast mindre grupper, istället för hela klassen där man diskuterar tillsammans ett vist ämne. Oftast har man förberett någon presentation eller genomfört anteckningar inom ämnet så att man aktivt kan delta i diskussionen.

Leave a Reply