Bättre koll på fåglarna med Excel

Många svenskar ägnar sig åt fågelskådning. Det är en rolig hobby som ger goda kunskaper om naturen och djurlivet. En annan fördel är att man får vara ute mycket i den friska luften. Som nybörjare kan det dock vara svårt att veta vilka fåglar man har sett samt vilka platser man har besökt.

Det lönar sig att ta en grundkurs i excel. Detta verktyg hjälper dig nämligen att hålla reda på vilka fåglar du har sett samt hur många gånger du har sett dem. Du kan också på ett enkelt sett lägga upp ett schema över hur många timmar du har spenderat i naturen.

Excel kan också användas på nätet. Du kan exempelvis starta ett Googlekonto och bjuda in dina vänner. Ni kan då använda ett gemensamt Excelark där ni delar statistik med varandra. Detta sparar mycket arbete på grund av att ni inte behöver skicka filen till varandra.

En annan fördel är att du inte behöver bekymra dig ifall du har sparat filen eller inte. Google sparar nämligen filen automatiskt när du gör ändringar. Du behöver endast en internetuppkoppling för att ändringarna ska sparas.

Om du gör fel kan du bara trycka på ångraknappen. Excel är alltså ett smart verktyg som kan återställa kalkylbladet genom att endast använda en knapp. Du kan också ladda ner en egen kopia av filen där du kan testa att göra ändringar utan att behöva bekymra dig om att du gör något som förstör er statistik.

Du kan med andra ord få en helt annan överblick av din hobby genom detta enkla verktyg. Excel blir också ännu mera användbart om du ägnar dig åt fågelskådning med dina kamrater. 

Konkreta användningsområden

  • Du som har sysslat med fågelskådning länge vet att man lätt kan bli förvirrad i början. Man ser många fåglar och det kan upplevas som svårt att bestämma vilken art det handlar om. I andra fall kan det vara enkelt att bestämma vilken art det handlar om, så enkelt att man inte bekymrar sig över att verkligen kontrollera arten.
  • Med Excel kan du motivera dig till att aldrig lämna något åt slumpen. Du kan fylla i siffror i ett visst fält varje gång du ser en specifik art. Detta kan också göra dig motiverad till att verkligen kolla noggrant och inte lämna något åt slumpen.
  • Du kan använda ett specifikt fält för de arter som du inte riktigt kan identifiera. Det kan dock vara så att du nästan är säker på att det exempelvis rör sig om en sparvhök. Denna osäkerhet kan göra så att du tappar självförtroendet.
  • Genom dina anteckningar i kalkylarket kan du dock tydligt se resultatet av dina tidigare utflykter. Ofta är vi hårda mot oss själva. Om vi är helt säkra på att ha sett en sparvhök 6 gånger kommer vi ändå störa oss på den gång som vi var osäkra. Statistiken ge dig bättre självförtroende.
  • Vi får inte heller glömma att vissa fågelarter endast förekommer under specifika delar av året. Under andra årstider befinner de sig på andra platser i Europa eller världen. Det kan vara svårt att hålla reda på vilka som är här under en specifik årstid.
  • Du kan på ett enkelt och överskådligt sätt göra anteckningar i Excel som hjälper dig med detta. Du kan exempelvis skriva årstid under en egen rad eller kolumn. Detta gör så att du endast behöver öppna kalkylarket för att se vilken årstid det handlar om. 

Den klassiska fågelboken

Sedan en lång tid tillbaka har fågelskådarna använt sig av böcker för att göra hobbyn enklare och roligare. Dessa böcker innehåller ofta bilder på de specifika arterna. Det brukar också finnas krysslistor som hjälper dig att se hur många gånger du har sett en specifik art.

Yngre människor brukar dock vara mer vana vid att använda digitala lösningar. Många äldre har också sett fördelarna med detta. Datorn eller mobilen har man ofta koll på medan anteckningsböcker tenderar att försvinna.

Du kan infoga bilder i Excel. Många människor verkar tro att detta inte är möjligt. Man tenderar också att betrakta kalkylarken som något avancerat. Det stämmer visserligen att man kan använda sig av avancerade formler i de olika kalkylarken, men det går lika bra att använda sig av siffror eller enkla kryss. 

Detta innebär att du som fågelskådare med fördel kan byta ut fågelboken mot Excel. Bilderna placeras företrädesvis högst upp i kolumnfälten. Du kan därefter placera information om arten samt årstider i raderna under.

Du kan använda dig av en enkel krysslista om du inte vill krångla till det. I annat fall kan du lära dig några grundläggande och enkla formler som gör administrationen smidigare. Detta är extra användbart om du ägnar dig åt denna hobby med en grupp människor.

Intressant med fågelskådning när du använder Excel, det har vi redan kunnat konstatera. Men vi har inte lyft vikten av att använda detta verktyg för att det ska bli långsiktigt roligt. Ibland slutar vi med en hobby på grund av att vi har tappat intresset eller för att det har blivit för svårt.

Ibland inser man att en hobby helt enkelt inte passar en. Det är dock synd om man slutar bara för att det har blivit för krångligt. I dessa fall behöver vi ta till nya verktyg för att lyckas. 

Kunskap för livet

Sveriges Radio berättar om vikten av kurser för företagare. Faktum är att många företagare saknar kunskap inom relevanta områden. Ett exempel är redovisning. Alla företagare måste sköta redovisningen. Om man lägger ut den på en tredje part eller gör det själv är ofta en kostnadsfråga.

Detta är dock inte det enda området som kräver extrakunskaper. Många behöver också använda sig av programmen i Officepaketet, vilket bland annat inkluderar Excel och Word. Grundläggande kunskap i dessa program är mer eller mindre ett måste för dagens företagare i det evigt växande IT-samhället. 

Det är med andra ord välinvesterad tid att lära sig Excel. Du kommer kunna lära dig detta program på ett roligt sätt om du gör det i anslutning till något du gillar. Om du istället lär dig det på jobbet är det inte alls säkert att du verkligen tar till dig kunskapen. 

Kanske kommer du kunna tjäna pengar på din fågelskådning? Många vill lära sig denna hobby och det finns säkert människor som är villiga att betala en slant för kunskapen. Du kommer kunna sköta utlärningen på ett enklare sätt om du använder dig av smarta programvaror.

Du behöver dock inte starta ett företag som fokuserar på just fågelskådning. Som vi redan har nämnt kommer du dra nytta av denna kunskap även om du ägnar dig åt annan företagsverksamhet. Samma sak gäller för många yrken.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi diskuterat fågelskådning och Excel. Denna hobby kan faktiskt bli roligare om man hittar ett effektivt sätt för att föra anteckningar. En del människor använder sig av fågelböcker. I den här artikeln har vi dock lyft vikten av att använda ett program som Excel.

Detta kan i bästa fall göra så att du kommer att ägna dig åt fågelskådning under en lång tid framöver. Ibland blir en hobby krånglig för att vi saknar kunskap eller för att det kräver för mycket tid. Just tiden är viktig, speciellt för någon som arbetar heltid.

Om du använder dig av Excel kommer du definitivt kunna spara tid, vilket också leder till att du får mer tid till fågelskådning och andra måsten i livet.