Arbetsrätt en viktig fråga

1806-1

Den svenska arbetsrätten har länge värnat om arbetarna. Lagen om anställningsskydd ger den som är anställd många rättigheter. Ett företag kan exempelvis inte avskeda en anställd utan legitima grunder. Trots lagen om anställningsskydd finns det företag som begår lagbrott mot sina anställda. En del anställda som har blivit sparkade är inte ens medvetna om att de har blivit utsatta för arbetsrättsbrott.

Är du anställd på ett företag är det inte ett krav att du ska känna till alla dina rättigheter. Lagen om anställningsskydd reglerar nämligen flera olika områden inom arbetsrätt. Du kan bland annat kontakta ett fackförbund eller en advokat ifall du behöver hjälp med dessa frågor. RiVe Juridiska Byrå AB har stor erfarenhet inom flera områden.  

Arbetsrätt för den som är anställd

Arbetsrätten har som syfte att stärka dina rättigheter som anställd. Detta avser dock inte bara dina rättigheter sett till arbetsuppgifter och anställning. Du har även rätt till skydd mot diskriminering och rasism.

  • Inom arbetsrätt finns det en specifik lag som bekämpar diskriminering. Som anställd ska du inte kunna bli diskriminerad baserat på din hudfärg eller religion. Din könsidentitet och sexualitet ska inte heller kunna bli föremål för diskriminering av din arbetsgivare. Detta är en lag som uppdateras kontinuerligt för att skydda minoriteter.
  • Som anställd har du även rätt till semester. Den här lagen är relativt gammal och antalet semesterdagar har utökats med åren. Lagen är dock anpassad för att fackliga organisationer delvis ska kunna påverka den. I anslutning till semesterlagen finns det även en lag som ger dig rätt till betald föräldraledighet. Kostnaden för detta delas mellan försäkringskassan och ditt företag.
  • Den fackliga organiseringen är fortsatt stark i Sverige. En anledning till detta är arbetsrätten som ger anställda rättigheten till att organisera sig. Om det saknas facklig närvaro på din arbetsplats kan du själv driva frågan. Du kan exempelvis kontakta ett fackförbund inom ditt yrkesområde för att se vilka möjligheter det finns. Många fackförbund ser positivt på att deras organisation finns representerad på nya arbetsplatser. Som anställd kan du få omfattande hjälp för att komma igång. 
  • Arbetstidslagen reglerar hur och när du ska arbeta. Du får exempelvis inte arbeta långa timmar kort inpå varandra. Med anledning av den här lagen kan du exempelvis se lastbilar på olika rastplatser runtom i landet. Chaufförerna måste nämligen ta en paus för att sova ifall de har kört under ett visst antal timmar. Inom ramen för detta finns också en lag som fokuserar på arbetsmiljön. Den här lagen ska bland annat förhindra olyckor på arbetsplatsen.

Detta är endast en kort sammanfattning över de lagar som garanterar dina rättigheter. Det finns dock flera exempel över hur detta ser ut i praktiken. Hippson talar om RiVe, läs mer om saken här.

Företagens rättigheter i arbetslivet

Det finns många exempel på när privatpersoner behöver hjälp med arbetsrätt. Detta kan vi bland annat se på nätforum där människor efterfrågar juridisk hjälp. Vi kan även se Ungdomar som startar egen juridisk byrå.

Ofta pratas det om vilka rättigheter som de anställda har. Det finns dock ett antal åtgärder som företagen kan vidta vid problem på arbetsplatsen.

  • Ifall en person missköter sitt arbete kan arbetsgivaren utdela en bestraffning. Vad som krävs för att missköta sitt arbete är dock inte alltid helt säkert. Det finns även en lag som reglerar hur bestraffningen ska meddelas den anställde. En konsekvens av detta kan bli att den anställde själv får stå för en arbetsrelaterad utgift. Detta sker i regel genom att arbetsgivaren gör ett avdrag på lönen. Tilläggas bör även att en eventuell facklig organisation på arbetsplatsen kan reglera hur bestraffningen sker.
  • Den som är anställd måste även ha fått en varning innan bestraffningen sker. I anslutning till detta ska den anställde ges möjlighet till att förbättra sin arbetsprestation. Allt detta måste ske på ett formellt sätt. Företaget måste kunna styrka att man gett den anställde en konkret varning innan bestraffningen sker. Även i det här fallet kan facket påverka hur den här processen går till.
  • Ansvaret för alla dessa åtgärder ligger på arbetsgivaren. Denne måste gå igenom alla steg som de arbetsrättsliga lagarna stipulerar. Ett enda misstag kan leda till att åtgärden ogiltigförklaras. Detta kan bli en dyr historia för den som är arbetsgivare. Viktigt att poängtera är dock att den anställde måste påpeka att ett fel begåtts. 

Experter på rättigheter

Du kan behöva göra lite egna efterforskningar När du behöver en specialist i arbetsrätt. En specialist ska kunna ge dig konkreta svar på dina frågor. Specialisten ska även kunna vidta konkreta åtgärder baserat på din unika situation. Det är en god idé att direkt söka rättslig hjälp när en arbetsplatskonflikt uppstår.

En del arbetsgivare kan vilja sparka dig utan legitim grund. De kan då försöka förmå dig att skriva på din egen uppsägning. Företagets representanter kan alltså försöka pressa dig samtidigt som de erbjuder uppsägningslön. Oavsett erbjudande bör du aldrig acceptera ett sådant erbjudande. Istället bör du kontakta en expert som kan vägleda dig samt upplysa dig om dina rättigheter.

Det är också bra att dokumentera allt som sägs mellan dig och din arbetsgivare. Försök säkerhetskopiera mejl och dylikt som kan styrka ditt fall. Det är inte heller olagligt att spela in samtal. Faktum är att detta ofta används i rättegångar som bevis.

Slutligen kan det tilläggas att det fortfarande finns en chans till upprättelse, trots att du har skrivit på en uppsägning. Arbetsgivaren måste i vissa fall ha en legitim anledning till uppsägningen även om du har skrivit på kontraktet.